Kendini Yönlendirmek

Haftanın enerjisi kendini yönlendirmenin var oluş bütünlüğünden ayrı olmadığı anlayışını yeniden hatırlamak ve dengeye girmek üzerine kurulu. Kendi benliğinizin ve kendinizi yönlendirmenin fark edilmesi ve kendi geometrinizde dengede ve hizada olmanın fırsatını üç anlayış doğrultusunda kısaca söz etmek istiyorum. Bu anlayışlar aynı zamanda her birinizin farklı farklı bildiği ve aşina olduğu öğretilerdir. Aynı zamanda da benim uzun yıllardır eğitimlerini aldığım Human Design – Gen anahtarları – I-ching bileşkesiyle “KOS” kendin olma sanatının bütünleşmiş ve deneyimlenerek pratikleştirilmiş temel örnekler anlayışıdır.

Anlayış: nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel kavramsallaştırma biçimi. Soyut ya da somut algıları belirli teknikler veya mantık doğrultusunda düşünmek, kavramak ve ifade etmektir.

Haftanın enerjisi:
Human Design Kapı 2
Gen anahtarı 2
I-Ching Heksagram 2
KOS Temel örnek 2

4 teknik de aynı şeyi kendi anlayış lisanında muhteşem bir şekilde açıklıyor.

Human Design kapı 2: Kendini yönlendirenin kendi benliğin olması gerektiğini söyler. Benliğinde senin nerden geldiğin nereye gideceğin nasıl gideceğin ve neye/nereye ulaşacağını bilen bir şoförün var olduğunu söyler. Şoföre teslimiyetin her daim kişinin ve çevresinin dengeli bir bütünlük yolunda ilerleyeceğini gösterir. Dolayısıyla bugün içine girdiğimiz enerji alanına dair Human Design derki; Bugün, içsel benliğinize güvenmek ya da güvenmemek çok önemli.

Gen anahtarı 2: Her insanın sahip olduğu DNA kodları bağlı bulunduğu kodon çemberlerinin içindeki amino asitlerle çalışan hücrelerde her bilginin kayıtlı olduğunu söyler. Gen anahtarı 2 su çemberi kodonun da bulunan Fenilalanin amino asit emilimiyle üç frekans bandında gezindiğini söyler. Gölge frekansında, yön kaybı yaşarsın; nerden geldim, nereye gidiyorum, ben ne olacağım kargaşası. Armağan frekansında benliğinde kayıtlı olan bilgilerle yönünü bulursun: nereye gideceğin, ne olacağını, nasıl olacağını öz yeteneğinle bilirsin. Sıddhi frekansında birlik ve bütünlük içinde dengeyi kurarsın der. Dolayısıyla bugün içine girdiğimiz enerji alanına dair Gen anahtarı derki; Bugün, içsel titreşimine güvenmek ya da güvenmemek senin elinde; ister yönünü yolunu ve sevgini dışarda aramaya devam et, ister içine odaklan hücrelerindeki sana has ve sana özel bilgilere teslim ol.

I-ching heksagram 2: I-ching K’un enerjisinin yeryüzünün doğasını temsil ettiğini, hegsagram 2 yeryüzünü temsil eder. K’un enerjisi, 2 konumda hizmet eden, görevli olarak kişinin dört katlı doğasını yetkin bir biçimde ortaya koyar. Kişi K’un enerjisiyle yol gösterirse yoldan çıkar, yolu izlerse kılavuzu olur. Dolayısıyla bugün içine girdiğimiz enerji alanına dair I-ching derki; Bugünün enerjisiyle ister yoldan çık ister sana kılavuzluk etmesine izin ver.

Kos Temel örnek 2: Human designın şoförü, gen anahtarlarının hücreleri ve ı-chingin enerji akışı birliğindeki pratikleşmiş günlük yaşam örnekleriyle eşleştirir. Kos Temel örnek 2, Zihne hapis olmuş bilincin yönü ancak zihinden özgürleştirilen bilinçle yaşamla denge başlar ve kozmik bilgeliğe erişim sağlanır. Dolayısıyla bugün içine girdiğimiz enerji alanına dair KOS derki; Bugün, zihnin sana verdiği talimatlara güvenmek ya da güvenmemek çok önemli.

Çok iyi bildiğimiz şeylerden biri de geldiğimiz yürüdüğümüz ve hedeflediğimiz bir yön hep var ve var olmaya devam edicek. Bu yönü nasıl belirlediğimizi kendimizi bu yöne nasıl ittirdiğimizi durup tefekkür etmek gerekir. Yani nasıl yapıyoruz, nasıl detaylandırıyoruz, nasıl karar veriyoruz ve kendimizi nasıl yönlendiriyoruz sorularına cevaben oturup düşünmek bu haftanın ana enerji akışını tanımlar. Kendimizi kendimizden başkasının yönlendirme gücü yok. Diğer insanlar bizi etkileyebilirler ancak yönlendiremezler. Her zaman birileri yönlendirir, her zaman herkesin söyleyecek onlarca fikri olabilir ancak tüm yönlendirilmelere, tüm fikirlere, tüm baskılara rağmen hangisini yapacağına yönelen, kişinin kendisinden başkası değil. Kişi, zihniyle birilerinin söylediklerine doğru yöneliyorsa bu, o söylediği için değil kendisi o söylenene ikna olduğu için yönelir. Ya da zihnin gizli hesaplarıyla, yönelimi yanlış olursa sonunda suçlayacak veya cezalandıracak birini bulmak için sorumluluktan kaçarak yönelir.

Gerekçe her ne olursa olsun kişi kendi yönünü kendi belirler. 10 günlük bebek de 8 yaşında ki çocuk da 20’lerde ki gençte yetişkinde yaşlı da her daim kendi yönünü kendi belirler. Bunu görebilmek ve kabul etmek bu haftanın teması.

Bunları kabul edemeyen kişiler haftanın yazısını buraya kadar okumuş olamazlar. Eğer okuyorlarsa başkalarına yön vermek için durduramadıkları zihnin merakıyla okur. Çünkü bana göre bir insanın kendini yönlendirmesinin kendinden başka sorumlu olduğunu göremiyor ve kabullenemiyor olması için kör olması gerekir; kendine kendi içinde var olan o kozmik bilgeliğe kör olması gerekir. Diğer bir deyişle zihne bilincini hapsetmiş olması gerekir. Bu bir yargı veya küçümseme gibi görünemez ve düşünülemez çünkü deneyimlenmiştir. Yargı ve küçümsenme gibi yorumlanıyorsa henüz içindeki o muhteşem bilinçten haberdar olunmamıştır.

Yine her telden haftanın enerjilerine bir göz attık ve şimdi seçim zamanı “kendini nasıl yönlendirdiğini bularak, kendi kozmik bilgeliğine teslim olmak ya da kendi kozmik bilgeliğine kör olmak.

Her hafta seçim senin derken içimden geçenleri bu kez bastırmak istemiyorum. Seçim nedir?

Seçim: ya kendi muhteşem bilincinle özgürleşmek ya da kendi sınırlı zihninle yaşamaya devam etmektir. Özgür iradedir ve özgür iradenin başka bir seçim olasılığı yoktur ya kendinden kendine doğru giden yolculuğa teslimdir ya da kendisinin görünmez olduğu sadece kendine gelenlerle zihnin yürüdüğü yolculuğa telsimdir. Dolayısıyla bugün bu hafta ya kim ne diyorsa o yöne doğru yaşamaya devam edersiniz ya da kendi yönelimlerinizi keşfetmeye doru gidersiniz seçim sizin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.