Kendin Olma Sanatı

Hayatınızda ani ve köklü bir değişime hazır mısınız?
Ben kimim ve ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım?
Sorularının cevaplarını arıyorsanız KOS eğitimine davetlisiniz.

 

HEPSİNE SON VEREBİLİRSİNİZ

Korku – Kaygı – Kuşku – Kırılganlık – Kibir – Kontrol – Kızgınlık- Koşullanma – Kaos – Küstahlık

Gerilim – Güçsüzlük – Gerçeklik – Gurur – Gönülsüzlük

Bencillik – Bağımlılık – Beklenti – Baskınlık – Bozulma

Yetersizlik – Yönelim – Yanılgı – Yüzsüzlük – Yalnızlık – Yargı- Yorum

Sorgulama – Savunma – Saldırma – Suçlama – Sahiplenme – Sınırlama – Sıkışmışlık – Savunamamak – Sebep arayışı – Sabote etmek

Kendi sanatınızı kendi yeteneğinizle yaratmaya hazır mısınız?

Hayatınızı düşük frekansta ve hep bir beklentiyle yaşamaktan çıkıp ne yapmak üzere geldiğinizi keşfedeceğiniz ve neyi nasıl yapmanız gerektiğini öğrenerek hayatınızı yüksek frekansın rengarenk ve refah dolu günlerini yaşamaya başlayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey canlı yayınlara katılmak ve doğum zamanlamanızla yapılan çalışmaların grup içinde dönüşmesine olanak açmaktır.

Eğitimin temeli Human Design ve Gen anahtarlarıyla kendin olma sanatının üstadı olmak.

Kendin Olma Sanatı (KOS)

Her insan kendini keşfetmek için doğar. Önce içine doğduğu dünyayı izleyerek çevresini tanımaya başlar. Çevresindeki değişik ve farklılıklara kendini öyle bir kaptırır ki onların sahip olduğu anlayış kalıplarını bir bir toplamaya başlayarak “Beni de aranıza alın, bende sizin gibiyim” diyen çocuk ruhu her şeye uyum sağlamaya çalışır. Çevresinden öğrendiklerini taklit etmeye başlar. Taklit ederken gözü ve kulağı ebeveynlerindedir, çünkü otorite olan yani çocuk için kararları ve onayları veren ebeveynlerdir ve ebeveynlere teslim olmaktan başka bir yol yoktur. Büyüyüp kendi ayakları üzerinde durmaya başladığında, hayatın hiç de o kadar eğlenceli olmadığını ve hayata karışma mücadelesinin devam etmek zorunda olduğunu sanma alışkanlığını sürdürür. Kabul edilme mücadelesi verdiğini görene kadar çevreye uyum sağlamaya çabalar; kim ne yapıyorsa onu yapma çabası. Ancak çevreye uyum sağlama mücadelesinin hiçbir şeyi değiştirmediğini ve hiç bitmeyeceğini anladığında kendine uyum sağlaması gerektiğini keşfeder. Çünkü kendisinin kim olduğunu hiç incelememiştir, kendisine uyum sağlamayı hiç düşünmemiştir ve hep kendi adına kararlar veren bir başkası olmuştur. Kendi kararlarını kendi verirken dahi bir başkasından onay alma ihtiyacı duymuştur. Tüm bu süreçte kendi olmadığını çünkü kendini hiç izlemediğini, hep birilerini ve bir şeyleri izleyerek onlar gibi olmayı oldurmaya çalıştığını fark eder.  Mücadelenin bu yüzden hiç bitmediğini nihayet kavramaya başlar.

Bu aydınlanmayla birlikte kendini izlemeye ve aslında kim olduğunu keşfetmeye başlar. Ancak bu keşif için en baştan başlaması gerekir, yani tıpkı bir çocuk heyecanı ile bir çocuğun gözünden kendine bakar gibi bakarak kendini öğrenmeye merak salıp kendi olmaya yönelebilir. Oldurmaya çalıştığı ne varsa onların aslında ne olduğunu o çocuk masumiyetiyle yeniden ele alır ve kendini yenileyerek ortaya çıkarmaya başlar.

Hayatı boyunca her şeyi bir anlayış kalıbına sığdırmaya çalışıp o anlayış mantığının üstüne inşa ettiği ne varsa artık yıkılmaya başlar çünkü kalıbın dibinde derinliğinde oturan anlayış yapısı ancak o zaman ortaya çıkar ve yeni bir anlayış yapısına dönüşür; oldurma anlayışından olma anlayışına geçilir.

Anlayış, bir nevi anlama, kavrama biçimidir. Durumu değerlendirme içselleştirme veya düşünme becerisinin genel mantığını veya inancını barındıran algının bağlantılarını kurma biçimidir.

Bu yolculuğa KOS “kendin olma sanatı” denir. Çünkü hayatın içinde o’mu bu mu diye verilen onca mücadelenin ardından kendini olduğu gibi yeniden var etmek büyük bir ustalıktır ve her ustalık bir sanattır.

Her sanatta olduğu gibi KOS sanatında da kendine has anahtarlar var yani tekniği, yolu, yordamı, sandığı, kapısı, fırçası veya enstrümanı var. Bu anahtarlar doğum anındaki yeryüzünün ve gökyüzünün coğrafi konumları hesaplanarak ortaya çıkan kişiye dair anlayış anahtarlarıdır. Kişi bu anahtarlarla kendi kalıplarını açabilir ve kendine yepyeni bir anlayış kalıpları oluşturabilir. Çünkü anlayış kalıplarının sonsuz ihtimalleri vardır ve bizim için en ideali kendimizi iyi hissettiren ve her daim bizi yüksek frekanslarda tutan anlayışlardır. Kendimizi iyi hissettirmeyen düşük frekanslı acizlik barındıran kalıplar ancak yüksek frekanslı anlayış kalıplarıyla canlanır ve sanata dönüşür. 

KOS, doğum bilgileriyle yapılan hesaplamalarla kişinin 16 matruşka sandığını 64 DNA kodunu, her kodun amino asit ve gen bilgeliğindeki kişisel yönü ve yine her kodun 3 frekansını anlatır. Geriye açtıkça yenileriyle karışılacağınız sandıkların içindeki anahtarları alıp “Kendin olma sanatını” kendinizi iyi hissettiren frekansla resmini çizmek, bestesini yapmak, filmini çekmek veya kitabını yazmak için harekete geçmek kalır çünkü ihtiyaç duyacağınız yeni anlayış kalıpları oradadır.

Her sanatın önündeki tek engel korkulardan gelir. Korkular, Kaygı-Endişe, Duyarlılık- Kırılganlık-Hassasiyet, Kuşku-Şüphe hayatta kalma hassasiyeti olarak tanımlasan da ardında aşağıdaki yapıların biri veya birkaçı çalışır:

  • “Ne olacağını bilmemek” nasıl yapacağım, nereye bakacağım, nereye gideceğim, kime soracağım, bu nedir türündeki anlayış kalıplarının belirlenememesi.
  • “Ya olursa” “Ya olmazsa” anlayış kalıbıyla onlarca ihtimal arasından tek bir ihtimale sığınmak.
  • “Suçlu ben miyim” “Suçlu o” anlayış kalıbıyla her olana bir sorumlu atamak.
  • “Hep böyle oluyor” anlayış kalıbıyla geçmişe tutunmak.
  • “Ondan dolayı” “Bundan dolayı” anlayış kalıbıyla bir kaynağa veya dayanağa bağlamak.
  • Olayları dramatikleştiren anlayış kalıplarına bağımlı kalmak.
  • Herkesi kendi gibi sanan ve herkesin kendi gibi olmadığını kabul edemeyen anlayış kalıplarından çıkamamak.
  • Zihni bilinci kurban etmek; Kurban bilinci

Tüm bunlar kendinizi iyi hissettirecek yüksek frekans anlayışlarından değil, düşünce akışına otomatik olarak bağlanan eski kalıpların anlayış becerisiyle ortaya çıkıyor. Bu anlayış veya kavrayış biçimi geçmiş tecrübelerin hislerini şimdi de yeniden yaşandığı ve diğeriyle aynı olmadığını bir kez olsun fark edince yeni bir anlayış gelişir; Düşük frekanslı anlayış kalıplarının getirdiği hislerin şimdi de ne kadar yıpratıcı olduğu kabul edilince yepyeni bir anlayış gelişmeye başlar.

Geçmiş tecrübeler aracılığıyla var olan anlayışlar bugün yaşanan tecrübelere uygulanınca o anlayış kalıbı içten içe sıkıştırmaya ve bir türlü olmayı oldurmayı başaramayan halleri büyütmeye başlar. Oysa şimdi de yüksek frekansa geçmenin anlayışı şimdi deki tecrübenin ne olduğuna ve kendi tutumunun nasıl bir tutum olduğuna bağlıdır. Kendi tutumunun arkasındaki içgüdüsel, sezgisel ve duygusal işleyiş şimdi de var olan asıl anlayışı gösterir. Şimdinin anlayışı ve kavranışı gelişmediğinde geçmiş anlayışlardan hayata tutunamama gelir ve her şeyin önüne geçer. Şimdinin anlayış kalıbında geçmiş tecrübeler olmaz sadece duygusal, sezgisel ve içgüdüsel bir “bilmek ve olmak” bulunur. Bilmek ve olmanın bulunmadığı bir yerde ise korku, kaygı, kuşku, kırılganlık ve onlarca hal oluşarak direnç geliştirir:

İçsel Direnç:10K: Korku – Kaygı – Kuşku – Kırılganlık – Kibir – Kontrol – Kızgınlık- Koşullanma – Kaos – Küstahlık  

Dışsal Direnç: 10S Sorgulama – Savunma – Saldırma – Suçlama – Sahiplenme – Sınırlama – Sıkışmışlık – Savunamamak – Sebep arayışı – Sabote etmek

Kendin olma sanatının ustası olduğunuzda ise tüm içsel ve dışsal dirençlerin yerini içsel ve dışsal refah almaya başlar:

İçsel Refah: 10H Huzur – Heyecan – Hareket – Hafiflik – Hakimiyet – Hakikat – Huşu – Heybet – Hayal etmek – Hakkaniyet – Hedef – Haz – Hiçlik   

Dışsal Refah: 10B Bolluk – Bereket – Başarı – Bütünlük – Bırakabilmek – Bakım – Benzersizlik – Birlik – Bağışlama – Bilgelik – Berraklık – Biliş – Bambaşkalık  

KOS anahtarlarının her biri içsel ve dışsal direnç veya refah anlayışıyla KOS ustalığını veya acemiliğini sunar. Hangi anahtarı kullanacağınız tamamen sizin elinizde. Ya içsel ve dışsal direnç oluşturan anlayış kalıplarıyla kendi gelişiminizi sabote eder ve aynı döngülerin farklı farklı versiyonlarıyla yaşamaya devam edersiniz. Ya da KOS ustalığıyla döngüden döngüye geçip bir maceraya atılarak kendinize sanatsal bir yaşam hediye edersiniz.

Direnç geliştiren anlayış kalıpları sorgulayıcıdır; içe dönük bir baskıyla kendini sorgulamaya veya dışa dönük bir tepkiyle çevreyi sorgulayan bir tutum yaratır. Bazen hem içe dönük hem de dışa dönük bir sorgulamayla daha da acılı bir tutum ortaya çıkar.

KOS ustalığındaysa kendi kitabını-müziğini-sinema filmini-romanını hazırlayacağın yüksek frekanslı sanatını icra edersiniz.

Kendi sanatınızı icra etmeye davetlisiniz.

Hiçbir sanat, yeteneği olmayan kişilerle var edilemez. Kendi sanatını kendi yeteneğinle yaratmaya hazır mısın?

KENDİN OLMA SANATI “KOS”
GEN ANAHTARLARI
HUMAN DESİGN
I-CHING

ÜÇÜ BİR ARADA REHBERLİK UYGULAMALARI

Kurban bilinci farkındalığından Özgürlük bilinci farkındalığına
Neden, Niçin, Niye sorularından Nasıl sorusuna
Ben, potansiyelinden Küresel potansiyele
Ben, nasıl aydınlanıyorum bakış açısından insanlığımız nasıl aydınlanır bakış açısına

GEÇİŞİN YOLCULUĞUNDA KENDİN OLMA SANATI

DNA’NIZDA SAKLI OLAN YÜKSEK FREKANSIN KİLİDİNİ AÇMAK

Hayatınızı düşük frekansta ve hep bir beklentiyle yaşamaktan çıkıp ne yapmak üzere geldiğinizi keşfedeceğiniz ve neyi nasıl yapmanız gerektiğini öğrenerek hayatınızı yüksek frekansın rengarenk ve refah dolu günlerini yaşamaya başlayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey canlı yayınlara katılmak ve doğum zamanlamanızla yapılan çalışmaların grup içinde dönüşmesine olanak açmaktır.

Rehberliğin temeli Human Design ve Gen anahtarlarıyla kendin olma sanatının üstadı olmaktır.

Eğitim süreci 72 hafta

Hafta da bir gün saat: 20.30 – 22.30 arası

Rehberiniz: Nalan Kahraman

Katılımcı sınırı var katılım koşulu yok.

Daha önce Human Design veya Gen anahtarları eğitimi almış olsanız da olmasanız da katılabilirsiniz.

Kayıt whatsapp: 0534 249 53 50

Başlangıç tarihi: Mayıs 2022

Ücret: 1.500₺ aylık aidat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.