Devreler Atölye

Dünyaya ne yayını yapıyorsunuz?

Bilinçli veya bilinçsiz, yaşam frekanslarınız dünyaya sizinle ilgili sürekli yayın yapar. Devresel kurgunuz bu yayının temalarını belirler.

Devreleri birlikte keşfetmeye hazır mısınız?

Her zamanki gibi içerik zengin bir çalışma ile devrelerin ne olduğu, içinde yer alan kanal özelliklerinin neler olduğunu keşfedeceğiz.

Yaratıcılığını kucaklayan, sanatını uygular.

Nalan kahraman